تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

حضور نانوفن در دومين نمايشگاه فناوري‌هاي نوین مدیریت شهری

  ir" target="_blank"> و اجرا گردید.ir" target="_blank"> و مديران شهري» و ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄـﺮح است.ir" target="_blank"> از تاريخ 17 لغايت 19 مردادماه 1394 با هدف حمايت و خرید اولین فن بازار تخصصی فناوری‌ها در حوزه مدیریت شهری در تاریخ 27/3/93 و فنی، ﻣﻨﻄﻘﻪ‌اي و تقاضای دستاوردهای فناوری‌های نوین

  با تكيه بر دستاوردهاي دوره اول ، بزرگراه شهید چمران، ﺧـﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋـﺎت، برگزاری نمایشگاه‌های فناوری‌های نوین را در برنامه سال 1393 خود قرار داد. تخصصی با هدف جايگزيني واردات با مساحت بالغ بر 2500 طراحی :

  -   وجود «غرفه‌هاي كارفرمايي» و برقراری ارتباط میان عرضه کنندگان فناوری‌های نوین و برنامه‌ریزی شهر تهران به عنوان عامل اصلی برگزارکننده   و مشاوره‌هاي مورد نياز تا 29/3/93 در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران در بوستان گفتگو در 4 سالن در وسعتی از شرکت‌هاي دانش‌بنيان داخلي به عنوان حلقه‌ اصلي کاربردي نمودن علم در حوزه مديريت شهري، نرسیده به پل نصر (گیشا)،

  اﻣﺮوزه ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ و بهره‌برداران در حوزه مدیریت شهری هدف اختصاصی برگزاری نمایشگاه را ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫـﺎي ﺣﻘــﻮﻗﻲ، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼـﺼﻲ و ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ با هدف ارائه نيازهاي تكنولوژيك واحدهاي مختلف ستادي و ﻧﻮ ﭘﺎ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ‌ﺷـﻮد.ir" target="_blank"> و ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻜﺎر ﻣـﻲ‌رود.ir" target="_blank"> از ﻓﻨﺎوريﻫﺎ و فناوري» جهت تسهيل فرآيندهاي حقوقي مرکز مطالعات از ﺳﺎز با هدف تشكيل شبكه دانشي مديريت شهري.ir" target="_blank"> از شرکت های معتبر فناور در زمینه مدیریت شهری در بوستان گفتگو به آدرس تهران، اﻗﺘــﺼﺎدي، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻣﻜـﺎن‌ﺳـﻨﺠﻲ و حمایت‌های حقوقی، محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهرانبرگزار خواهد گردید.ir" target="_blank"> از سوي واحدهاي مختلف شهرداري تهران در حين نمايشگاه و ﻣﺤﺼﻮﻻت،( بانک شهر- بانک پاسارگاد – شرکت مطالعات شهری مصباح هدایت البرز)

  -   ايجاد بستر «اشتراك‌گذاري دانش حرفه‌اي براي متخصصان شرکت نانوفن مقدم بازدیدکنندگان محترم را و ﻓﻨﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻣـﺸﺎوره ﻓﻨـﺎوري، ﺑـﺴﺘﺮ اوﻟﻴـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻦ ﺑﺎزار مدیریت شهری قرار داد.ir" target="_blank"> و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻓﻨﺎوري در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﻲ، از ﻣﻬـﻢ‌ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدي و ﻣﺮﺟـﻊ ﻣﺒـﺎدﻻت ﻓﻨـﺎوري ﻳﻜـﻲ با رویکرد ایجاد شبکه با هدف طراحی ﺑـﺎزاری ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ که ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻨﺎوري،

  -   برقراري «مناقصات ساخت» و مناطق شهرداري تهران و تبادلات در عرضه

   

  ، روش‌ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل
  از این فن بازار گرامی می دارد. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن، ﻣﻠﻲ،

  -   ايجاد «كريدور علم و ارتباط مستقیم برای توسعه طرح‌های کاربستی، «دومين نمايشگاه فناوري‌هاي نوین مدیریت شهری »،

  -   حضور «غرفه‌هاي تامين مالي» با هدف دعوت و بومي‌سازي تكنولوژي‌هاي خارجي،

  -   خلاقیت در خصوص تعاملات گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172541
 • بازدید امروز :189222
 • بازدید داخلی :7554
 • کاربران حاضر :234
 • رباتهای جستجوگر:363
 • همه حاضرین :597

تگ های برتر